HARALOYALTY CÂP NHẬT TÍNH NĂNG (08/05 - 04/06/2021)

Khách hàng của bạn khá bận rộn nên ít để ý để sử dụng điểm thưởng. Với 3 chiến dịch mặc định mới giúp shop nhắc nhở khách hàng nhanh và dễ hơn.

  • Thông báo điểm thưởng sắp hết hạn.
  • Thông báo sắp lên hạng thành viên.
  • Thông báo đơn hàng chưa hoàn tất.Chi tiết số lượng và chi phí tin nhắn

Để tiết kiệm thời gian, chủ shop có thể xem nhanh chi phí và số lượng tin nhắn thành công.

Bước 1: Vào phần danh sách chiến dịch.

Bước 2: Chỉ vào đường link "330đ/tin".


Kết nối kênh SMS từ Omnipower

Khách hàng sử dụng Haraloyalty Lite đã có thể kết nối thêm với kênh SMS thay vì một kênh Zalo như trước. Bên cạnh đó, tin nhắn được gửi từ thương hiệu Haravan cho những shop gặp khó khăn trong quá trình đăng kí.